چراغ خواب لاک پشتی شلمان | شلمن موزیکال http://www.shelmaan.ir 2019-09-12T22:55:49+01:00 text/html 2017-08-13T09:03:02+01:00 www.shelmaan.ir تک سبد تلفن : 03134418533 چراغ خواب کودکان http://www.shelmaan.ir/post/5 انواع چراغ خواب و اسباب بازی های کودکانه با قیمتی واقعا مناسب در فروشگاه بزرگ تک سبد دارای نماد اعتماد ملی عرضه می گردد.برای اطلاعات دقیق بر روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.<br><br><br><div align="center"> <p style="text-align: center;"><img src="https://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="" width="265" height="125"></p></div><br><div align="center"><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/entertainment/toys/Child/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%84%D9%85%D9%86_shelman" title="چراغ خواب موزیکال شلمن با ایجاد تصویر سازی از ماه و ستاره بر روی سقف اتاق خواب کودک به همراه پخش موزیک ملایم، آرامش را در هنگام خواب برای کودک شما فراهم می کند."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/2218/600x450/50/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%84%D9%85%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="چراغ-خواب-موزیکال-شلمن"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/entertainment/toys/Child/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%84%D9%85%D9%86_shelman"><div itemprop="name" class="p-name text-white">چراغ خواب موزیکال shelman</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="18000" class="priceP">17,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/entertainment/toys/Child/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%84%D9%85%D9%86_shelman" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p> <br><br></div><br> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/entertainment/toys/brain_teasers/%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8_%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%DA%A9_rubik_cube" title="مکعب روبیک Rubik Cube یک جورچین مکانیکی با 6 وجه رنگ متفاوت است و هدف از طراحی آن این است که با جابه جایی قطعات در هر وجه آن تنها یک رنگ قرار گیرد."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/211237024033120143143212176020206111105035131175/%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%DA%A9" class="img-responsive thumbnail" alt="مکعب روبیک"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/entertainment/toys/brain_teasers/%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8_%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%DA%A9_rubik_cube"><div itemprop="name" class="p-name text-white">مکعب روبیک Rubik Cube</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="9500" class="priceP">9,500</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/entertainment/toys/brain_teasers/%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8_%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%DA%A9_rubik_cube" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p> <br></div><br> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/entertainment/toys/machine_control/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_deformer_engine" title="ماشین کنترلی Deformer Engine یک ماشین کنترلی پر قدرت با سرعت بالا دارای ریموت کنترل جهت هدایت و کنترل ماشین است.این ماشین در دو رنگ آبی و قرمز موجود است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/106135135079049227187136228080165099235122004232/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C-Deformer" class="img-responsive thumbnail" alt="ماشین کنترلی deformer"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/entertainment/toys/machine_control/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_deformer_engine"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ماشین کنترلی Deformer Engine</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="59000" class="priceP">59,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/entertainment/toys/machine_control/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_deformer_engine" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p> <br><br></div><br> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/entertainment/toys/helicopters/%D9%87%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_br6608" title="هلیکوپتر کنترلی HELICOPTER KING یک هلیکوپتر قدرتمند با قابلیت شارژ ،حرکت در جهات مختلف و چرخش 360 درجه می باشد."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/139209143015244028051079165028092019236125024024/%D9%87%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="هلیکوپتر کنترلی king"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/entertainment/toys/helicopters/%D9%87%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_br6608"><div itemprop="name" class="p-name text-white">هلیکوپترکنترلی KING</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="89000" class="priceP">89,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/entertainment/toys/helicopters/%D9%87%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_br6608" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p> <br><br></div><br> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/entertainment/toys/%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA" title="ست جواهرات Jewelry Set برای ساخت انواع جواهرات به شکل های دلخواه شما طراحی گردیده است.کودک شما می تواند با خلاقیت خود به ساخت جواهرات بپردازد."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/053184025051209181175001096251116063129035057192/%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C" class="img-responsive thumbnail" alt="ست جواهرات اسباب بازی"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/entertainment/toys/%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ست جواهرات Jewelry Set</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="8500" class="priceP">8,500</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br></span></span><div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/entertainment/toys/%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p> <br></div><br> </div> </div> </div> </div> </div></div> text/html 2017-03-15T08:08:56+01:00 www.shelmaan.ir تک سبد تلفن : 03134418533 اسباب بازی لگو مگامایند http://www.shelmaan.ir/post/4 <div align="center"><div>لگوی مگامایند،&nbsp;<b style="background-color: orange;"><font color="#ff0000">5 نوع مختلف با بسته بندی های 50-75-150-200-400 تکه</font>&nbsp;</b>عرضه شده که هر کسی بسته به سن و علاقه اش میتونه از اونا استفاده کنه و ساعت های خوش و دلچسبی رو داشته باشه. پس عجله کنین و از لیست زیر مگامایند خودتونو سفارش بدین.&nbsp;</div> <div><br></div> <table style="text-align: center;" width="699" height="1682" border="2"><tbody> <tr> <td><img src="http://imageserver.ir/42455/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%84%da%af%d9%88-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af.jpg" alt="megamind" width="339" height="375"></td> <td><img src="http://imageserver.ir/42456/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af.jpg" alt="lego megamind" width="330" height="365"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(255, 251, 0);"> <p><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پیشنهاد طلایی&nbsp;پکیج 400 تایی + لوازم جانبی و دفترچه راهنما</span></strong></p> <p><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت محصول اورجینال 48000 تومان</span></strong></p> <p><a href="http://parasto.net/toy/Megamind" target="_blank"><img src="http://imageserver.ir/42461/more.png" alt=""></a></p> </td> <td style="background-color: rgb(255, 251, 0);"> <p><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">اسباب بازی لگو مگامایند پک 200 تایی + لوازم جانبی</span></strong></p> <p><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت محصول اورجینال 38000 تومان</span></strong></p> <p><a href="http://parasto.net/toy/lego-megamind-200" target="_blank"><img src="http://imageserver.ir/42461/more.png" alt=""></a></p> </td> </tr> <tr> <td><img src="http://imageserver.ir/42454/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-lego-megamind.jpg" alt="اسباب بازی مگامایند" width="356" height="397"></td> <td><img src="http://imageserver.ir/42457/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af-Lego-megamind.jpg" alt="اسباب بازی لگو مگامایند" width="326" height="363"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(255, 247, 0);"> <p><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">اسباب بازی لگو مگامایند پک 150 تایی چمدانی + صفحه چسبان</span></strong></p> <p><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت محصول اورجینال 35000 تومان</span></strong></p> <p><a href="http://parasto.net/toy/lego-megamind-150" target="_blank"><img src="http://imageserver.ir/42461/more.png" alt=""></a></p> </td> <td style="background-color: rgb(255, 247, 0);"> <p><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">اسباب بازی لگو مگامایند پک 75 تایی</span></strong></p> <p><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت محصول اورجینال 24500 تومان</span></strong></p> <p><a href="http://parasto.net/toy/lego-megamind-75" target="_blank"><img src="http://imageserver.ir/42461/more.png" alt=""></a></p> </td> </tr> <tr> <td> <img src="http://imageserver.ir/42458/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%84%da%af%d9%88-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af-megamind.jpg" alt="خرید اسباب بازی مگامایند" width="353" height="393"><br><br> </td> <td><img src="http://imageserver.ir/42455/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%84%da%af%d9%88-%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af.jpg" alt="megamind" width="353" height="390"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(255, 251, 0);"> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>اسباب بازی لگو مگامایند 50 تایی</strong></span></p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>قیمت محصول اورجینال 19500 تومان</strong></span></p> <p><a href="http://parasto.net/toy/lego-megamind-50" target="_blank"><img src="http://imageserver.ir/42461/more.png" alt=""></a></p> </td> <td style="background-color: rgb(255, 251, 0);"> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>اسباب بازی لگو مگامایند پک 400 تایی + لوازم جانبی و دفترچه راهنما</strong></span></p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>قیمت محصول اورجینال 48000 تومان</strong></span></p> <p><a href="http://parasto.net/toy/Megamind" target="_blank"><img src="http://imageserver.ir/42461/more.png" alt=""></a></p> </td> </tr> </tbody></table> <br></div> text/html 2015-04-16T10:41:34+01:00 www.shelmaan.ir تک سبد تلفن : 03134418533 ژل افزایش قد اورجینال http://www.shelmaan.ir/post/3 افزایش قد جزئی از فرایند رشد است که تحت تاثیر عوامل وراثت و محیط رخ می‌دهد اما مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده قد افراد مسائل ژنتیک است. میانگین قد والدین به علاوه عدد 5/6 در پسران و منهای عدد 5/6 در دختران، به عنوان قد مورد انتظار برای افراد محسوب می‌شود. در واقع تا زمانی که صفحات رشد استخوانی باز باشند- یعنی حدود 5 سال پس از بلوغ- می‌توان انتظار داشت که طول قد افزایش پیدا کند و بعد از آن دیگر با هیچ دارو یا غذایی نمی‌شود طول قد را افزایش داد. <p style="text-align: justify;">اما عوامل محیطی متعددی تا قبل از بسته شدن صفحات رشد، این ویژگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مهم‌ترین عامل محیطی تاثیرگذار روی قد افراد مسئله نوع و میزان تغذیه است. پیروی از یک رژیم متنوع و متعادل که نیازمندی‌های بدن کودکان و نوجوانان را نسبت به مواد اولیه در طول زمان رشد فراهم کند، شرط لازم برای دستیابی به حداکثر استعداد ژنتیک برای افزایش طول استخوان‌هاست.</p> <p style="text-align: justify;">کلسیم عنصر اصلی در ترکیب استخوان بوده و بدون حضور مقدار مناسب آن در رژیم غذایی، رسیدن به بالاترین ظرفیت وراثت طول استخوانی میسر نیست. لبنیات و کلم و مرکبات از منابع اصلی و توصیه شده این عنصر هستند.</p><p style="text-align: justify;">اما روش دیگری برای افزایش قد وجود دارد که کار را برای بسیاری از افراد آسان نموده است و افراد می توانند بدون نیاز به عمل جراحی و روش های خطرآفرین به هدف خود دست یابند و چند سانتی متر افزایش قد داشته باشند و آن استفاده از <a href="http://increase.metroshop.ir/" target="_blank" title="ژل افزایش قد">ژل افزایش قد</a> است .<br></p><p style="text-align: justify;" align="center"><img src="http://imageserver.ir/19018/a.jpg" alt="ژل افزایش قد" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/centre.gif" alt="Center" title="چینش مرکزی" onclick="rteCommand('rte923492', 'justifycenter', '')" width="25" height="24"></p><p align="center"><font size="5"><b>قیمت : <font color="#CC0000">15000</font> تومان</b></font><br></p><p align="center"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005jelafayesh" target="_blank" title=""><img src="http://buy-glasses.ir/Files/post.jpg" alt="دكمه خرید پستی ژل افزایش قد" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></p> text/html 2014-01-14T09:43:03+01:00 www.shelmaan.ir تک سبد تلفن : 03134418533 سفارش خرید چراغ خواب لاک پشتی http://www.shelmaan.ir/post/1 خرید چراغ خواب جدید بچه گانه طرح لاک پشتی با نام شلمن که در بسته بندی کاملا اورجینال با 40% تخفیف در همین فروشگاه به فروش می رسد . چراغ خواب لاک پشتی شلمان SHELMAN در رنگ ها و طرح های زیبا خنده را بر لب کودک دلبنتان خواهد آورد و اتاق کودک خود را با آن ستاره باران خواهید نمود. <br><br><div align="center"><font size="3"><b><br><font color="#006600">تبلیغ شده در شبکه های تلویزیونی </font><br></b></font><br><font size="3"><b><font color="#6600CC">چراغ خواب لاک پشتی شلمن در اندازه واقعی</font><br><br><font size="5"><font color="#FF0000">سایز اصلی و اورجینال</font><font color="#3333FF"></font></font></b></font><br><b><br><font size="4"><br><br><font color="#990000">قیمت سایز استاندارد : <font color="#993399">17000</font> تومان گارانتی</font></font></b><br><br><br>..................................................................<br><br><b><font color="#FF0000">چراغ خواب لاک پشتی شلمان با 30% تخفیف</font><br><br><font color="#6600CC">دارای 168 ساعت وارانتی کالا<br><br><font color="#660000">&lt;&lt; بزرگترین سایز موجود در بازار &gt;&gt;</font><br></font><br><font color="#000099">با بسته بندی 100 در 100 اورجینال</font></b><br><br><font color="#009900"><b>به همراه یک عدد کابل USB</b> </font><br><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><br><br><font size="2"><b><br>چراغ خواب شلمن خود را با <font color="#FF0000">گارانتی تعویض</font> از ما خریداری نمایید</b></font><br><br><br><table style="border: 2px solid rgb(102, 0, 204); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="498" height="336" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:2px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<br><div align="center"><font size="2" color="#3333FF"><b>چراغ خواب شلمن<font color="#FF0000"> ( بزرگترین سایز موجود در بازار )</font></b></font><br></div><div align="center"><br></div></td></tr><tr><td style="border:2px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<br><div align="center"><div align="center"><br></div></div><div align="center"><div align="center"><font size="4"><b>قیمت <font color="#6600CC">17000</font> تومان</b></font><font size="3"><b>+<font color="#993300">گارانتی</font></b></font><br></div></div><br><div align="center">برای خرید چراغ خواب لاک پشتی سایز واقعی<br>روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید<br></div><br><div align="center"><font size="3"><b>اندازه :&nbsp; 29 * 19<br></b></font></div><br><div align="center"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005shelaank" target="_blank" title=""><img src="http://buy-glasses.ir/Files/post.jpg" alt="چراغ خواب شلمن سایز متوسط" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><br><div align="center"><b>تلفن های پشتیبانی :</b><br><br><p><strong><img style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" data-mce-style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg" alt="تلفن تماس" data-mce-src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg"></strong></p><br>همه روزه از ساعت 8 صبح الی 6 بعد از ظهر<br></div><br></td></tr></tbody></table><br><br><br><b><br>تصاویری زیبا از چراغ خواب لاک پشتی شلمن<br></b><br><img src="http://paanaa.ir/Files/light/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D9%84%D8%A7%DA%A9%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="چراغ خواب لاک پشتی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><p><strong><img style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" data-mce-style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg" alt="تلفن تماس" data-mce-src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg"></strong></p><br><div align="right">تابش صدها ستاره و ماه بر روی دیوار و سقف اتاق به همراه پخش موزیک ملایم لحظاتی خوش و دلپذیر برای کودک خود ایجاد خواهید کرد . بارها شده که کودکتان از تنها خوابیدن در اتاق خود میترسد و گریه او شما را اذیت می کند ، ما بهترین محصول را به شما پیشنهاد می کنیم تا کودکان از خوابدن در اتاق خود لذت ببرد و شما نیز بتوانید با آرامش استراحت کنید.<br><br><div align="center"><b><font color="#FF0000">از گریه شبانه کودک خود رها شوید</font><br><br><font color="#993399">با چراغ خواب دوست داشتنی شلمان </font><br><br><font color="#3366FF">با طراحی فوق العاده زیبا و دوست داشتنی<br><br><br>پشتبانی قبل و بعد از فروش در خدمت شماست<br><br><font size="5"><br>تلفن تماس و پاسخگویی :<br><font size="6"><br><font color="#FF0000">031-34418533<br><font size="3">(5 خ</font><font size="3">ط )</font><br></font></font></font><font size="6"></font><br>سوالات خود را در مورد چراغ خواب شلمن از ما بپرسید<br><br></font></b><br><img src="http://paanaa.ir/Files/swan/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="رنگ بندی چراغ خواب لاک پشتی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><p><strong><img style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" data-mce-style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg" alt="تلفن تماس" data-mce-src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg"></strong></p><br><b>رنگ مورد نظر خود را به هنگام ثبت سفارش<br><br>در قسمت پیغام ذکر نمایید</b><br><br><img src="http://paanaa.ir/Files/light/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%B4%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86.jpg" alt="خرید چراغ خواب شلمان" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><div align="right"><div align="center"><br><p><strong><img style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" data-mce-style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg" alt="تلفن تماس" data-mce-src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg"></strong></p><p><br><strong></strong></p><font size="3"><b><font color="#6600CC">چراغ خواب لاک پشتی شلمن در 2 اندازه</font></b></font><br><br><font size="3"><b><font size="5"><font color="#FF0000">سایز نمایش داده شده در تلویزیون<br><font size="3"><br>نماینده رسمی شلمن در اینترنت</font><br></font></font></b></font><br><br><br><b><font size="4"><font color="#990000">قیمت سایز اصلی : <font color="#993399">25500</font> تومان</font></font></b><br></div><br><br>طراحی زیبا و جذاب که نظر هر کودکی را به خود جلب می کند و لبخند را به چهره فرزندان می آورد ، چراغ خواب لاک پشتی شلمن با دوخت بسیار لطیف و حرفه ای از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است ، این چراغ خواب قابلیت تامین برق از پریز و همچنین باطری قلمه ای دارد که در تصویر زیر می توانید محل قرار گرفتن باطری و کابل USB را مشاهده نمایید.<br><br><div align="center"><b><font color="#FF0000">تامین برق از دو روش کابل برق و باطری<br></font><br><font color="#6600CC">استفاده آسان و راحت برای تمام سنین</font><br><br><font color="#FF6600">پارچه بسیار لطیف و دوخت عالی<br><br></font><br></b><img src="http://paanaa.ir/Files/light/%D9%84%D8%A7%DA%A9%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%20%D8%B4%D9%84%D9%85%D9%86.jpg" alt="چراغ خواب شلمن" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><p><strong><img style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" data-mce-style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg" alt="تلفن تماس" data-mce-src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg"></strong></p><br><div align="center"><br><div align="right"><font size="2"><b>ویژگی ها و امکانات چراغ خواب لاک پشتی شلمان :</b><br></font><ul><li><font size="2" color="#006600">موزیکال با قابلیت تغییر موزیک <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">(4 موزیک متفاوت)<br></font></font></li><li><font size="2" color="#006600">دارای چهار دکمه برای تنظیم شدت نور , روشن و خاموش کردن , <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">تغییر آهنگ<br></font></font></li><li><font size="2" color="#006600">با 3 باتری قلمی کار می کند<br></font></li><li><font size="2" color="#006600" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دارای بسته بندی اورجینال<br></font></li><li><font size="2" color="#006600">قابلیت کار با usb<br></font></li><li><font size="2" color="#006600">دارای تایمر اتوماتیک برای خاموش شدن تا 45 دقیقه<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></font></li><li><font size="2" color="#006600" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دارای 7 روز <b>گارانتی</b> برگشت بدون دلیل</font></li><li><font size="2" color="#006600" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">تهیه شده از پارچه ضد حساسیت</font></li><li><font size="2" color="#006600" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">چراغ خواب شلمن را به پریز برق هم می توانید وصل کنید</font></li><li><font size="2" color="#006600" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دارای 4 رنگ ( آبی ، صورتی ، قهوه ای و سبز )</font></li><li><font size="2" color="#006600" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هر چراغ خواب 4 ال ای دی پر نور آبی ، سبز ، قرمز و نارنجی دارد</font></li><li><font size="2" color="#006600" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">پشتیبانی همه روزه از 8 صبح الی 18 بعد از ظهر</font></li></ul><p><br></p><p align="center"><img src="http://paanaa.ir/Files/swan/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D9%84%D8%A7%DA%A9%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="چراغ خواب لاک پشتی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p align="center"><br><strong><img style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" data-mce-style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg" alt="تلفن تماس" data-mce-src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg"></strong></p><p align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></font></b></font></p><p align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بهترین هدیه برای روز تولد کودکتان</font></font></b></font></p><p align="center"><font color="#6666CC"><b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ارسال سریع و به موقع برای تمام هم وطنان</font></font></b></font></p><p align="center"><font color="#6600CC"><b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">تحویل کالا درب منزل و پرداخت هزینه در محل</font></font></b></font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://paanaa.ir/Files/light/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D9%84%D8%A7%DA%A9%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84.jpg" alt="چراغ خواب لاک پشت موزیکال" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p align="center"><br><strong><img style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" data-mce-style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg" alt="تلفن تماس" data-mce-src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg"></strong></p><p align="center"><br><strong></strong></p><p align="right">اگر برای خرید کادو به دنبال کالایی جدید هستید تا کودک خود را خوشحال کنید ، پیشنهاد ما به شما خرید چراغ خواب لاک پشتی موزیکال شلمان می باشد ، با خرید این چراغ خواب زیبا فرزند خود را شادمان کنید. اگر وقت کافی برای جستجو در مغازه های اسباب بازی فروشی را برای خرید هدیه بچه گانه ندارید همین حالا چراغ خواب لاک پشتی شلمن را خریداری کنید و ظرف مدت کوتاهی آن را درب منزل تحویل بگیرید.</p><p align="right"><br></p><p align="center"><font color="#FF0000"><b>با 4 موزیک آرامش بخش و دلنشید</b></font></p><p align="center"><font color="#993399"><b>هر لاک پشت دارای چراغ های رنگی مختلف می باشد که در تصویر مشاهده می کنید</b></font></p><p align="center"><font color="#009900"><b>دارای کیفیت درجه A و جعبه بندی اورجینال</b></font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://paanaa.ir/Files/light/%D9%84%D8%A7%DA%A9%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84.jpg" alt="لاک پشت موزیکال" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p align="center"><strong><img style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" data-mce-style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg" alt="تلفن تماس" data-mce-src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg"></strong></p><p align="right"><font color="#FF0000"><b>توضیحاتی در مورد گارانتی :&nbsp;</b></font></p><p align="right">چراغ خواب موزیکال لاک پشتی محصول شرکت شلمان می باشد که برای رضایت مشتریان خود 7 روز وارانتی را برای محصول خود انتخاب کرده ، وارانتی این محصول به این صورت است که : اگر به هر دلیلی چراغ خواب خریداری شده توسط مشتری با علایق مشتری سازگار نبود و مشتری از محصول دریافت شده خود رضایت نداشت می تواند ظرف مدت 7 روز کالا را برگشت داده و هزینه خود را به صورت کامل دریافت نماید.</p><p align="right"><br></p><p align="center"><font color="#FF6600"><b>7 روز گارانتی برگشت کالا بدون هیچ پرسشی</b></font></p><p align="center"><font color="#CC33CC"><b>پشتیبانی همه روز حتی روزهای تعطیل</b></font></p><p align="center"><font color="#009900"><b>زمان پاسخگویی از 8 صبح الی 6 بعد از ظهر</b></font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://paanaa.ir/Files/light/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%B4%D9%84%D9%85%D9%86.jpg" alt="چراغ خواب شلمن" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p align="center"><strong><img style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" data-mce-style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg" alt="تلفن تماس" data-mce-src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg"></strong></p><p align="center">چراغ خواب موزیکال شلمان</p><p align="center"><img src="http://paanaa.ir/Files/light/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86.jpg" alt="چراغ خواب موزیکال شلمان" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p align="center"><strong><img style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" data-mce-style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg" alt="تلفن تماس" data-mce-src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg"></strong></p><p align="center"><font size="2"><b>&nbsp;((&nbsp; فیلم تبلیغاتی چراغ خواب لاک پشتی موزیکال شلمن را در زیر مشاهده کنید&nbsp; ))</b></font></p><p align="center"><br></p></div></div></div></div></div></div></div><center><iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/NKQRf/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="569" height="320"></iframe><br><br><br><br><b><font size="3"><b><font color="#6600CC">چراغ خواب لاک پشتی شلمن در 2 اندازه</font><br><br><font size="5"><font color="#FF0000">سایز تبلیغ شده در تلویزیون</font><font color="#3333FF"></font></font></b></font><br><br><b><font size="4"><br><br><font color="#990000">قیمت سایز&nbsp; اصلی : <font color="#993399">17000</font> تومان<br><br><br></font></font></b></b><font size="2"><b>چراغ خواب شلمن خود را با <font color="#FF0000">گارانتی تعویض</font> از ما خریداری نمایید</b></font><br><br><br><table style="border: 2px solid rgb(102, 0, 204); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" width="498" height="336" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:2px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<br><div align="center"><font size="2" color="#3333FF"><b>چراغ خواب شلمن<font color="#FF0000"> ( سایز اصلی)</font></b></font><br></div><div align="center"><br></div></td></tr><tr><td style="border:2px solid #6600CC; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<br><div align="center"><div align="center"><br></div></div><div align="center"><div align="center"><font size="4"><b>قیمت <font color="#6600CC">17000</font> تومان</b></font><font size="3"><b>+<font color="#FF0000">گارانتی</font></b></font><br></div></div><br><div align="center">برای خرید چراغ خواب لاک پشتی سایز واقعی<br>روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید<br></div><br><div align="center"><font size="3"><b>اندازه :&nbsp; 29 * 19<br></b></font></div><br><div align="center"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005shelaank" target="_blank" title=""><img src="http://buy-glasses.ir/Files/post.jpg" alt="چراغ خواب شلمن سایز متوسط" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><br><div align="center">پشتیبانی همه روزه از 8 صبح الی 6 بعد از ظهر<br><br><b>تلفن های پشتیبانی :</b><br><br><p><strong><img style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" data-mce-style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg" alt="تلفن تماس" data-mce-src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg"></strong></p><br><br>همه روزه از ساعت 8 صبح الی 6 بعد از ظهر<br></div><br></td></tr></tbody></table><br></center>